Hesta Coaching

DIENSTEN

Ik met PK

Ik met PK (Paarden Kracht) is een coachingsprogramma gebaseert op principes van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT is erop gericht om de mentale veerkracht van de client te vergroten. Het doel van ACT is om iemand de handvatten te geven om zijn eigen gevoelens te accepteren en afstand te leren nemen van de niet helpende gedachtes. Daarnaast is ACT erop gericht om te onderzoeken wat de client belangrijk vindt in zijn leven en hiernaar te handelen.

Kids met PK

Kids met PK is een coachingsprogramma voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. Kids met PK is erop gericht om de veerkracht van kinderen en jongeren te vergroten. Tijdens de coaching wordt gebruik gemaakt van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Anders leren met paarden

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Er zijn verschillende modules van Anders leren met paarden, zoals bijvoorbeeld spellen, rekenen en klokkijken. Samen kunnen wij kijken aan welke modules uw kind behoefte heeft.

Waarom Hestacoaching?

Bij Hestacoaching staat naast het welzijn van de client, het welzijn van de dieren centraal.

Het welzijn van de clienten wordt geborgd door de kennis van de coach op peil te houden en regelmatig bijscholingen te volgen. Daarnaast beschikt de coach over gefundeerde basisopleidingen (MSc Psychologie, Post-hbo diploma paardencoaching).

De paarden worden uitsluitend buiten en in kuddeverband gehouden. Daarnaast wordt gezorgd voor veel beweging en de nodige check-ups door gezondheidsspecialisten.

Psycholoog Msc

Zeer goed beoordeeld

Geen lange wachtlijsten

Gratis kennismaking