Hesta Coaching

Kids met PK

Voelt jouw kind zich onzeker? Merk je dat jouw kind moeite heeft met veranderingen? Heeft jouw kind moeite om met de druk op school om te gaan? Heeft jouw kind faalangst? Misschien is het coachingsprogramma Kids met PK wel wat voor jouw kind!

Kids met PK is een coachingsprogramma gebaseerd op principes van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT is erop gericht om de mentale veerkracht van de client te vergroten. Het doel van ACT is om de client handvatten te geven om zijn eigen gevoelens te accepteren en afstand te leren nemen van moeilijke gedachtes. Daarnaast is ACT erop gerichtom te onderzoeken wat de client belangrijk vindt in zijn leven en hiernaar te leren handelen.

Samen met jouw kind kijk ik naar oplossingen voor problemen. Bijvoorbeeld gaat jouw kind spelenderwijs leren om met moeilijke gedachtes om te gaan, maar nog veel meer! Kids met PK vormt een basis voor kinderen om te leren omgaan met tegenslagen, ook op volwassen leeftijd.
Lisa Kleinschmidt
Psycholoog
Een Kids met PK traject omvat ongeveer 7 tot 12 sessies. De precieze lengte van het traject hangt af van hoe snel het kind leert en of het kind bereid is om huiswerk te maken.

 

Tijdens het traject wordt aandacht besteedt aan:

  • Zelfvertrouwen
  • Hoe om te gaan met negatieve gedachtes
  • Het hoofd leeg maken na een drukke dag op school
  • Het verwerken van ervaringen
  • Hoe om te gaan met heftige gevoelens

 

Elke sessie start met een korte check-in. Hoe is het vandaag? Vervolgens wordt het huiswerk nabesproken. Al snel halen wij een paard en gaan spelenderwijs met de paarden aan de slag. Soms kan het ook zijn dat wij de paarden alleen observeren en kijken naar wat wij van de paarden kunnen leren.

Het kind krijgt een werkboek, waarin gedachtes en nieuwe inzichten worden opgeschreven. Daarnaast is er veel uitleg over denken, voelen en doen in het boek verwerkt.

Hierdoor kan het kind ook na het traject nog een keer de oefeningen bekijken en herinneringen ophalen.

Wil je jouw kind aanmelden voor Kids met PK? Maak dan een afspraak met mij voor een vrijblijvende kennismaking!